Korv

0

Sinu ostukorv on tühi

 • Tere!

 • Soovitud kaubad

Müügitingimused

ETR1 GROUP OÜ, registrikoodiga 12741670, asukohaga Lõõtsa 12, Tallinn, 11415, e-post [email protected], kontakttelefon +372 634 6288 (edaspidi Müüja) ja isik, kes vormistab ETR1 GROUP OÜ E-poes moobel1.ee tellimuse ja sisestab tellimuse vormistamisel oma isikuandmed (edaspidi Klient), sõlmivad müügilepingu võlaõigusseaduse tähenduses ning arvestades Müügitingimustes sätestatud tingimusi (edaspidi Müügileping).

Juriidilisele isikule ja füüsilisele isikule, kes tegutseb majandus- ja kutsetegevuse raames, ei kohaldu tarbija (füüsilise isiku, kes ei tegutse majandus- või kutsetegevuses) suhtes kohaldatavad tingimused ja vastupidi.

 

1. Üldsätted

1.1 ETR1 GROUP OÜ e-pood moobel1.ee (edaspidi E-pood) on Müüja poolt loodud ja hallatav internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Kliendile.

1.2 E-poest ostu sooritamisel sõlmitakse müügileping, mille poolteks on Müüja ja Klient.

1.3 Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ning Müügitingimustes kokkulepitust.

1.4 Müüjal on õigus mistahes ajal ja ühepoolselt muuta Müügitingimusi, teavitades sellest Klient E-poe veebilehel www.moobel1.ee.

 

2. E-poes müüdavad tooted ja ostu sooritamine

2.1 E-poes kuvatavad Tooted on tavapäraselt tootja laos olemas. Toodete juurde on märgitud maksimaalne tarneaeg (edaspidi: Tarneaeg). Tarneaja jooksul korraldab Müüja Toote veo Kliendi soovitud asukohta. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tootja või tarnija tarneraskuste tõttu ning tehniliste probleemide tõttu E-poe programmis või infovahetussüsteemis.

2.2 Kui Kliendi tellimust ei ole võimalik täita Tarneaja jooksul, siis võtab Müüja Kliendiga ühendust ning pakub välja võimaliku uue Tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja/või kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Kliendile tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

2.3 Teave Toote kohta on esitatud E-poes vahetult toote juures.

2.4 E-poes kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

2.5 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui ka juriidilistele isikutele.

2.6 Klient kinnitab müügilepingut sõlmides, et on vähemalt 18-aastane.

2.7 Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad (füüsilise isiku puhul: eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, e-posti aadress, kättetoimetamise aadress; juriidilise isiku puhul äriühingu nimi, registrikood, käibemaksukohuslase number, äriühingu aadress) ning valida sobiv Toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile ostusumma ning Klient tasub Toodete eest internetipanga pangalingi vahendusel, VISA mastercard vahendusel, Google Pay vahendusel, Apple Pay vahendusel, arve alusel, sularahamaksega tarne ajal, kaardimaksega tarne ajal või täidab järelmaksu taotluse.

2.8 Pangalingi kaudu tasumiseks tuleb Kliendil valida makseviisiks sobiva panga pangalink (Swedbank AS, AS SEB Pank, Luminor Holding AS, Coop Pank AS, AS LHV Pank). Makseviisi valimise järel ning peale „esita tellimus“ nupule vajutamist suunatakse Klient otse tema poolt valitud pangalingi kaudu panga internetipanka, kust kaudu sooritatakse makse.

2.9 Arve alusel maksmiseks tuleb tellimuse vormistamisel kommentaaridesse vastav soov lisada ning valida makseviisiks sularahamakse tarne ajal, kaardimakse tarne ajal või panga ülekanne.

2.10 Müüja rakendab oma tegevuses paberivaba arveldamist ning saadab kõik arveldamisega seotud dokumendid (ettemaksuarve, kaubaarve, kreeditarve) tellimuse vormistamisel määratud e-posti aadressile.

2.11 Tasumisel kauba kättesaamisel sularahas või kaardiga, saadab kuller peale tehingu läbiviimist elektroonilise maksekinnituse ja arve tellimuse vormistamisel määratud e-posti aadressile.

2.12 Ostu sooritamiseks järelmaksuga, tuleb Kliendil tellimuse vormistamisel valida makseviisiks „esto10“ või „esto järelmaks“. Peale seda avaneb ESTO järelmaksutaotluse vorm, mis tuleb Kliendil täita. Peale ESTO järelmaksutaotluse täitmist tuleb vajutada nuppu „esita taotlus“ ning taotlus edastatakse ESTO AS-le, kes vaatab taotluse üle. ESTO järelmaksutaotluse rahuldamise või mitte rahuldamise kohase teabe edastab Kliendile Müüja.

2.13 Klient kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Müüja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittekohase täitmise, mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.14 Kui Klient on saatnud E-poe kaudu tellimuse ning Müüja on saatnud e-kirja teel kinnituse tellimuse kättesaamise kohta, siis loetakse, et Müüja ja Kliendi vahel on sõlmitud Müügileping võlaõigusseaduse tähenduses ning arvestades Müügitingimustes sätestatud tingimusi.

2.15 Kui Klient on ühes tellimuses tellinud mitu Toodet, täpsustab Müüja tellimuse kinnituse andmisel, kas Klient soovib toodete tarnimist koos või eraldi, juhul kui tellitud Toodetel on erinevad tarneajad.

2.16 Müüja on kohustatud andma ostjale üle olemasoleva, valmistatava või Müüja poolt tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Kliendile. Klient kohustub Müüjale tasuma asja ostuhinna rahas ja võtma asja vastu. Kauba omandi üleminek loetakse toimunuks kauba üleandmisel kullerfirmale//Kliendile/Kliendi poolt määratud kolmandale isikule. Tarbijalemüügi puhul loetakse Kaup üleantuks Kauba üleandmisel Kliendi valdusesse.

 

3. Toodete hinnad

3.1 Kõik E-poes olevat Toodete hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

3.2 Toote hinnale lisandub täiendav transpordikulu, juhul kui Klient soovib Kauba kättetoimetamist tuppa. Kauba kättetoimetamisel tuppa rakendub fikseeritud tasu 20 eurot. Transporditasu arvutatakse ostukorvis. Kauba kättetoimetamine Eesti piires välisukseni on Kliendile tasuta.

3.3 Kliendil on võimalik tellida Müüjalt Toote kohaletoimetamine tuppa. Nimetatud teenuse tasu kuvatakse ostukorvis.

3.4 Müüjal on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu. Kui E-poes on muudetud hindu peale Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima Kliendil vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

3.5 Kui E-poes on toodete hinda tehniliste probleemide tõttu kuvatud E-poe programmis ekslikult (näiteks nullhinnaga), on Müüjal õigus küsida toote eest Kliendilt toote tegelikku hinda. Kliendil ei ole õigust nõuda toote eest tasumist ja väljastamist E-poes kuvatud eksliku hinnaga. Kliendil on õigus eksliku hinnaga tehtud toote tellimusest taganeda kasutuslepingus märgitud tingimustel.

 

4. Toodete tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

4.1 Kliendil on võimalik valida kahe erineva kauba kättesaamisviisi vahel. Müüja toimetab kauba Kliendile kätte Eesti Vabariigi piires E-poes märgitud Kliendi poolt valitud viisil. Kauba kättetoimetamine muul viisil toimub vaid eelneval kokkuleppel Müüjaga.

 • 4.1.1 Kaup toimetatakse kulleriga Kliendile välisukseni. Kaup jõuab Kliendini vastavalt toote juures märgitud tarneajale.
 • 4.1.2 Kaup toimetatakse kulleriga Kliendile tuppa ning seda üksnes juhul, kui see on võimalik. Kaup jõuab Kliendini vastavalt toote juures märgitud tarneajale.

4.2 Punktis 4.1.2 kirjeldatud kohaletoimetamise viisi puhul kannab Kauba kohaletoimetamise kulud Klient ning vastav hinnainfo on kuvatud kättetoimetamise viisi juures.

4.3 Tellitud kaupade üleandmine toimub tellimuses märgitud Kliendile. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub eelneval kokkuleppel Kliendiga.

4.4 Müüja ei ole kohustatud asja ise ostjani toimetama, va tarbijalemüügi korral. Kauba kättetoimetamiseks nähakse Kasutuslepinguga ette kauba vedamine, kuid sellega ei kaasne Müüja kohustust asi Kliendini toimetada. Kauba Kliendile üleandmise kohustus loetakse täidetuks asja üleandmisel vedajale (kullerfirma), kes on kohustatud Kauba saatmiskohast vedama.

4.5 Tarbijalemüügi korral on ette nähtud kauba vedamine. Kauba Kliendile üleandmise kohustus loetakse täidetuks Kauba üleandmisel ostja valdusse.

4.6 Kui Kaup on tarne ajal veoteenuse osutaja tegevuse tõttu kahjustada saanud, parandab Müüja Kauba või parandamise võimetuse korral asendab uuega.

4.7 Müüja lepingurikkumiseks ei loeta Tarneaja ületamist juhul, kui Müüja viivituse on tinginud kolmandate isikute (sh Tootja või veoteenuseosutaja) viivitus.

 

5. Lepingust taganemine

5.1 Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne Müüja poolset täitmist tellimusest taganeda, kohustub Klient sellest viivitamatult Müüjale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata posti teel Lõõtsa 12, Tallinn, 11415 või elektronposti aadressil [email protected]. Teates tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda, ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

5.2 Kui taganemisavaldus jõuab Müüjani peale Kliendi poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Müügitingimuste 6. peatükile „Taganemisõigus”.

5.3 Müüja kannab Kliendile tasutud ostusumma tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.

5.4 Raha kantakse üle Kliendile samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Müüjale.

 

6. Taganemisõigus

6.1 Klient (tarbija) võib E-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Tähtaeg algab päevast, mil Kaup on Kliendile kätte toimetatud.

6.2 Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

6.3 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

6.4 Taganemisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud Kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik Kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks peab Klient käsitsema ja kasutama kaupa üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes.

6.5 Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Müüjal õigus arvestada Kliendile tagastamisele kuuluvast summast ühepoolselt maha kauba väärtuse vähenemisele vastav hüvitis. Hüvitise suurus määratakse kindlaks igakordselt lähtudes tagastatud Kauba väärtuse võimaliku vähenemise ulatusest ning hüvitise suurusest teavitatakse Klienti esimesel võimalusel pärast hüvitise suuruse väljaselgitamist.

6.6 Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Kliendil teavitada Müüjat ühemõttelise avaldusega, täites taganemisteate vormi, mille leiab siit: taganemisavaldus ning saata see e-posti aadressile [email protected] või posti teel aadressil Lõõtsa 12, Tallinn, 11415.

6.7 Taganemisõiguse kasutamise kohta tuleb Kliendil edastada punktis 6.6. kirjeldatud avaldus või teade enne taganemistähtaja lõppu.

6.8 Taganemisteate kättesaamise kohta edastab Müüja Kliendile kinnituse e-kirja teel.

6.9 Lepingust taganemise tagajärjed:

 • 6.9.1 Kui Klient taganeb lepingust, tagastatakse Müüja poolt Kliendile kõik lepingu alusel saadud maksed.
 • 6.9.2 Kauba tagastamise kulud kannab Müüja.
 • 6.9.3 Kui Klient on sõnaselgelt valinud Müüja pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Müüja Kliendile tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
 • 6.9.4 Klient kohustub taganemisteate esitamisel tagastama Müüjale viimaselt saadud Kauba viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.
 • 6.9.5 Kliendile tagastatakse kõik saadud maksed viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates päevast, mil Müüja sai teada Kliendi otsusest lepingust taganeda, ning Klient on tagastanud kauba Müüjale.
 • 6.9.6 Müüja võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
 • 6.9.7 Müüja teeb tagasimakse(d) ülekandega Kliendile samale arvelduskontole, millelt Klient teostas makse Müüjale.
 • 6.10 Müüjal on õigus taganeda Müügilepingust, kui Kauba hind Müüja E-poes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

 

7. Kauba müügilepingu tingimustele mittevastavusest teatamine ja kaebuse esitamise õigus

Kohaletoimetamise võimalused

7.1 Müüja vastutab Kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul Kauba üleandmisest. Esimese aasta jooksul asja üleandmisest Ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Müüja kohustus.

7.2 Kaebus müügilepingu tingimustele mittevastavuse osas tuleb esitada hiljemalt 2 kuu jooksul alates puuduse esinemisest.

7.3 Kui Kaup ei vasta Kliendi (tarbija) poolt tellitule, võib Klient nõuda Müüjalt asja parandamist või asendamist. Juhul kui kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kauba parandamisega/asendamisega põhjustatakse Kliendile (tarbijale) põhjendamatuid ebamugavusi või Müüja keeldub kaebust lahendamast, on Kliendil (tarbijal) õigus Müügilepingust taganeda ja nõuda raha tagastamist.

7.4 Kaebus tuleb esitada e-kirja teel aadressil [email protected] või posti teel aadressil Lõõtsa 12, Tallinn, 11415.

7.5 Kaebus tuleb esitada eesti keeles ja koos võimalikult arusaadava kirjeldusega Kaubal esineva puuduse (puuduste) kohta. Kaebuses tuleb märkida:

 • 7.5.1 Kliendi nimi ja kontaktandmed;
 • 7.5.2 Kaebuse esitamise kuupäev;
 • 7.5.3 Kauba puuduse kirjeldus;
 • 7.5.4 Kliendi esitatav nõue;
 • 7.5.5 Viide tellimuse numbrile/arvele, mille alusel Klient kauba tellis või lisada selle koopia kaebusele.

7.6 Müüja kinnitab kaebuse kättesaamist samas vormis nagu kaebus esitatakse.

7.7 Müüja kohustub vastama Kliendi (tarbija) kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul. Juhul, kui Müüjal ei ole võimalik kaebusele vastata 15 päeva jooksul, teatab Müüja sellest Klienti (tarbijat), põhjendades viivitust ning määrates uue mõistliku tähtaja vastamiseks. Kui Müüja ei täida oma lubadust tähtaja jooksul kaebust lahendada, loetakse, et Müüja on keeldunud kaebuse lahendamisest.

7.8 Kui Müüja jätab Kliendi (tarbija) Kaebuse rahuldamata või rahuldab osaliselt, põhjendab Müüja seda Kliendile (tarbijale) kirjalikult.

7.9 Müüja ei vastuta järgnevate puuduste eest:

 • 7.9.1 Kauba puuduste eest, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;
 • 7.9.2 Kauba puuduste eest, mis on põhjustatud Toote kasutusjuhendi ja paigaldamisjuhendi eiramisest;
 • 7.9.3 Kauba puuduste eest, mille on põhjustanud Toote kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes;

7.10 Kaebus ei kuulu lahendamisele kui Müüja tõestab, et Kaubal esinevad puudused on tekkinud Kliendi süül.

7.11 Kui Kaebuse aluseks oleva Kauba parandamine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud, siis Kliendi nõusolekul asendatakse Kaup samaväärse Kaubaga.

7.12 Kui Müüja vastutab Kaubal oleva puuduse eest, on Kliendil õigus kasutada VÕS §-s 101 nimetatud õiguskaitsevahendeid, st nõuda kohutuse täitmist, oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, taganeda Müügilepingust või Müügileping üles öelda, alandada hinda või Müüja rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

 

8. Vastutus

8.1 Müüjal lasub vastutus kauba müügihinna ulatuses. Müüja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara, käibe või kasumi kaotamine.

8.2 Klient kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

8.3 Klient vastutab E-poe Müügitingimuste, seaduse või heade tavade vastasest kasutamisest Müüjale, teistele Klientidele, veoteenuse osutajale või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest.

8.4 Klient vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarvikute ja kuluosade muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-poe kasutamisest tekkinud kulutuste eest.

8.5 Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohale toomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

8.6 Pooled vastutavad üksteise ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

 

9. Vaidluste lahendamine

9.1 Kui Kliendil on Müüja osas pretensioone, tuleb need edastada posti teel aadressil Lõõtsa 12, Tallinn, 11415 või e-kirja teel aadressil [email protected]. Pooled lahendavad erimeelsused läbirääkimiste teel.

9.2 Kui Klient ja Müüja ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on Kliendil (tarbijal) võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni menetlustingimustega saab tutvuda ja avaldust esitada järgneval lehel https://komisjon.ee/et.

9.3 Kui Klient ja Müüja ei suuda vaidlust lahendada kokkuleppe teel, võivad pooled vaidluse lahendamiseks pöörduda ka Harju Maakohtu poole.

 

10. Müügitingimuste kohustuslikkus ja siduvus

10.1 Müügitingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

10.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun müügitingimustega ja isikuandmete töötlemisega, mis on kooskõlas privaatsuspoliitikaga”, nõustub Klient, et on tutvunud Müügitingimustes toodud tingimustega, neist aru saanud, nõustunud ning soovib neil tingimustel astuda Müüjaga lepingulisse suhtesse.

10.3 Lepingueelse teabega on võimalik Kliendil tutvuda ka enne tellimuse vormistamist E-poe koduleheküljel. Lepingueelse teabena antud andmed muutuvad lepingu osaks.

10.4 Müügitingimuste ühe tingimuse või punkti tühisus ei too kaasa Müügitingimuste tühisust tervikuna.

10.5 Juhul, kui Müügitingimused ei reguleeri tõusetunud probleemi või vaidlust, kohalduvad selle suhtes kehtivad õigusaktid.

 

11. Garantii tingimused

11.1 Müüja vahendab Toodetele Tootja garantiid. Täpsem info Garantii tingimuste kohta on leitav Müüja Veebilehel https://www.moobel1.ee/garantiitingimused-ja-kauba-tagastus.html.

11.2 Kui Toote suhtes kehtib Tootja poolt antav garantii, siis on see tähistatud Toote lehel.

11.3 Toote garantii täpsemate tingimustega tuleb Kliendil tutvuda tooteinfost ja garantiilehelt.

11.4 Müüja ei vastuta mistahes Tootja poolsete garantiitingimuste muutmiste eest.

11.5 Garantiiaeg hakkab kehtima alates Toote üleandmisest Kliendile ja kehtib kuni Toote Tootja poolt määratud perioodini.

11.6 Garantii annab Kliendile garantiitähtajal õiguse nõuda Toote tasuta parandamist või asendamist. Pretensiooni lahendamine toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Pretensiooni esitamisega seonduvat reguleerib käesolevate Müügitingimuste 7. peatükk.

11.7 Pretensiooni saab esitada Müüja Veebilehel https://www.moobel1.ee/garantiitingimused-ja-kauba-tagastus.html, täites garantii taotluse vormi.

11.8 Garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil.

11.9 Garantii ei välista ega piira Kliendi õigust kasutada muid seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

 

12. 365 päeva raha tagasi võimalus

12.1 Kliendil on võimalus Kaup tagastada ja raha tagasi saada ilma määrava põhjuseta 365 päeva jooksul.

12.2 Kliendil tuleb saata avaldus posti teel aadressil Lõõtsa 12, Tallinn, 11415 või e-kirja teel aadressil [email protected].

12.3 Kauba tagastamise kulud kannab Müüja.

12.4 Avalduse saamisel võtab Müüja Kliendiga ühendust ja lepib kokku kulleri saabumisaja.

12.5 Tagastamisele kuuluv toode peab vastama järgmistele tingimustele:

 • 12.5.1 Tagastatud Toode peab olema originaalpakendis, originaalmarkeeringus ning samasuguses komplektsuses nagu tellijale väljastamise hetkel;
 • 12.5.2 Kaup, mis saabub Kliendini pakendis osadeks võetuna, peab tagastamisel olema samuti osadeks võetud ning pakendatud samamoodi nagu kauba väljastamisel Kliendini;
 • 12.5.3 Kauba pakendit tuleb avada ettevaatlikult, lõigates läbi pakendi lindid. Kui Kauba pakendit on võimalik avada pakendit rikkumata, kohustub Klient pakendi selliselt ka avama;
 • 12.5.4 Kvaliteedile vastavad Tooted, mis on olnud kokkupandud või mida on üritatud kokku panna, ei kuulu tagastamisele;
 • 12.5.5 Toode ei kuulu tagastamisele kui Toodet on Kliendi poolt kahjustatud;
 • 12.5.6 Juhul kui tagastamise põhjuseks on Toote halb kvaliteet, asendab Müüja Toote kvaliteetsema Toote vastu või tagastab raha;
 • 12.5.7 Tagastamisele kuuluv Kaup korjatakse peale lähimast kohast, kuhu Müüja kaubikuga on võimalik ligi pääseda;
 • 12.5.8 Tagastamisele kuuluvatele Kaupadele tuleb Müüja järgi 13 tööpäeva jooksul, juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti.

12.6 365 päeva raha tagasi võimalusele ei kohaldata seadusest tuleneva 14-päevase taganemisõiguse tingimusi. Kui Toode ei vasta tagastamisele kuuluva Toote nõuetele, on Müüjal õigus Toote vastuvõtmisest keelduda. Müüjal ei ole kohustust tingimustele mitte vastav Toode vastu võtta ning tagastamisele kuuluvast summast ühepoolselt maha arvestada Toote väärtuse vähenemisele vastav hüvitis.

12.7 Praak - või kahjustatud Toode asendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.